Bài hát về 24 Cây Lan Rừng Việt Nam

Bài hát về 24 Cây Lan Rừng Việt Nam

Lời: Bùi Xuân Đáng, Nhạc: Vĩnh Trương
Hầu hết các loài lan rừng trên có bán sỉ và lẻ tại tại http://runglan.com

Ngọc Điểm, Long Tu, Nhất Điểm hồng
Mặc Lan, Ý Thảo, Tục Đoạn lông,
Huyết Nhung, Phượng Vĩ, Hàm Lân cứng,
Hạc Đính, Hoàng Long, Thanh Đạm trung
Trân Châu, Gấm Đất, Chu Đinh tím,
Bạc diệp, Luân trần, Mao Tuyết nhung,
Dã Hạc, Giáng Hương, Hồng Câu thảo,
Thủy Tiên, Hạc Vĩ, Bạch Huệ đồng.
0 comments: