Video cưa vú sữa trồng lan


Dùng cưa máy để xẻ những lóng vú sữa campuchia cực to ra làm những miếng nhỏ dùng để trồng lan


20130921-082157.jpg

0 comments: